دهمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

يزدفردا "در دهمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه به رياست محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد و با حضور اعضا در محل استانداري تشكيل شد .

يزدفردا :مبلغ 5 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبارات تملك دارائي سرمايه اي از محل درآمد مازاد استان به طرح هاي مختلف عمران شهري اختصاص يافت .

 همچنين مبلغ 5 ميليارد و 200 ميليون ريال اعتبارات هزينه اي مازاد درآمد جهت اوقات فراغت جوانان ، تشكل هاي فرهنگي تامين جهيزيه نوعروسان ، نمايشگاه علوم قرآني و جشنواره مقاومت اختصاص داده شد .

در اين جلسه رئيس سازمان صنايع و معادن استان گزارشي از عملكرد كارگروه صنعت و معدن استان ارائه داد و گفت: در حال حاضر 2 هزار و 746 واحدصنعتي شامل صنايع شيميايي و سلولوزي ، معدني ، نساجي و پوشاك ، فلزي و برق و غذايي و داروئي با مجموع سرمايه گذاري 24.161.258.000.000 ريال و با اشتغال 70.852 نفر در استان داراري پروانه بهره برداري هستند.
پورفلاح افزود: صنايع نساجي و پوشاك با اشتغال 23.919 نفر رتبه اول گروه هاي صنعت استان را داراست .

وي گفت: تا پايان شهريور ماه امسال 254 فقره پروانه بهره برداري معادن با ظرفيت 26.020.335 تن و با سرمايه گذاري 3.719.457.300.000 ريال و اشتغال 10.327 نفر صادر شده است .

 وي چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله را برشمرد و گفت: همسو با اهداف اين سند بخش صنعت و معدن كشور در افق سال 1404 به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي در منطقه دست خواهد يافت .

رئيس سازمان صنايع و معادن استان با اشاره به آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق نرخ بيكاري استان درسال 83 را 3/17% اعلام كرد و گفت : اين رقم در سال 1388 به 4/9% كاهش خواهد يافت .

وي اصلي ترين قابليت هاي توسعه صنعتي و معدني استان را فضاي معنوي و فرهنگي و وجود واحدهاي آموزش عالي فعال, سرمايه انساني و اجتماعي مستعد ، سختكوش و كارآفريني و مشاركت جوئي, وجود بخش خصوصي توانمند ، قرار گرفتن استان در مركز كشور ، جاذبيت هاي گردشگري ، وجود معادن غني ، وجود منابع سرشار از انرژي خورشيدي و باد و سابقه ديرينه استان در امر تجارت و بازرگاني نام برد. وي همچنين اهداف و راهبردهاي بلند مدت توسعه صنعتي و معدني استان را تشريح كرد و چالشهاي موجود دربخش صنعت و معدن را خاطر نشان ساخت .

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا