ديدار استاندار با جمعي از خيرين مدرسه ساز استان

يزدفردا "استاندار يزد در ديدار با جمعي از خيرين مدرسه ساز استان ضمن قدرداني از همت خيرين بر ترويج فرهنگ مدرسه سازي در جامعه تاكيد كرد.
مهندس فلاح زاده با بيان اينكه خدمت به مردم كار پرثوابي است گفت: خيرين با امكانات شخصي خود خدمات ارزشمندي را به جامعه ارائه مي دهند و بر ما مسئولين دولتي است كه دراستفاده از نيرو – وقت و بودجه بيت المال بهترين و بيشترين خدمات را به مردم ارائه كنيم . همچنين رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان گزارشي از فعاليت هاي انجام شده اين مجمع را ارائه داد و گفت: تاكنون 702 خير مدرسه ساز در سطح استان شناسايي و 246 مدرسه توسط خيرين ساخته شده كه از 30 تا 100 درصد هزينه آن ها را خيرين پرداخته اند .

سيد حسين اعلائي تعهدات امسال مردم استان در زمينه ساخت مدرسه را حدود 70 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: خيرين مدرسه ساز در امر مدرسه سازي نسبت به سهم دولت بيش از 50% هزينه نموده اند و همكاري آن ها درساخت مدرسه باعث شده كه دانش آموزان مقطع دبيرستان و راهنمايي يك نوبت به مدرسه بروند و همين يك نوبته شدن فرصت كافي را براي درس خواندن آنها و كسب رتبه هاي برتر فراهم كرده است.

وي ادامه داد براي كميته بانوان خير مدرسه ساز تاكنون سه همايش و جهت خيرين مدرسه ساز زرتشتي يك همايش برگزار گرديده وي گفت: قرار است باهمكاري سازمان دانش آموزي ، خيرين مدرسه ساز جوان تشكيل گردد تا جوانان نيز درامر خير مدرسه سازي شركت كنند .
يزدفرداخبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا