تكذيب استعفاي معاون وزير كشور (انتخابات مجلس هشتم 18)
خبر استعفاي معاون وزير كشور كه از سوي يكي از خبرگزاري ها درج شده بود، تكذيب شد.
به گزارش يزدفردا به نقل از وزارت كشور، در تكذيبيه صادره خطاب به خبرگزاري مهر آمده است:
« بازگشت به خبر مندرج در سايت آن خبرگزاري تحت عنوان «معاون وزير كشور استعفا كرد» به اطلاع مي رساند آقاي دكتر علي محمد شاعري معاون پشتيباني وزير كشور استعفا نكرده و قصد كانديداتوري براي انتخابات مجلس هشتم ندارد .
جناب آقاي دكتر شاعري همچنان با جديت در سمت فعلي خود مشغول فعاليت مي باشند. ››

يزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا