دكتر دهقان مدير درمان تأمين اجتماعي استان يزد از راه‌اندازي درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان ابركوه در ابتداي سال جاري خبر داد . وي ضمن ابراز خرسندي از راه‌اندازي درمانگاه تأمين اجتماعي در آن شهرستان افزود : با تلاش و پيگيريهاي انجام شده و همكاري مسئولان استان و بخصوص شهرستان ابركوه و نيز مساعدتهاي مسئولان ستاد سازمان تأمين اجتماعي، آرزوي ديرينه بيمه شدگان اين شهرستان تحقق يافت و درمانگاه تأمين اجتماعي ابركوه در روزهاي ابتدايي سال 1391 به بهره‌برداري رسيد .

دكتر غلامحسين دهقان ادامه داد : پس از تصويب تشكيلات ، عليرغم نزديك شدن به پايان سال ،كادر درماني و پشتيباني با برگزاري آزمون استخدامي از بين نيروهاي بومي انتخاب و پس از آموزشهاي لازم و نيز آماده سازي فضاي موجود و تأمين تجهيزات مصرفي ، درمانگاه ابركوه نيمه فروردين ماه بصورت آزمايشي راه‌اندازي شده و انشاءا... در آينده نزديك با حضور مسئولان محلي بصورت رسمي افتتاح و مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت .

دكتر دهقان در پايان ضمن تشكر از همكاري و مساعدتهاي مسئولان شهرستان اظهار اميدواري كرد با تأسيس اين درمانگاه گوشه‌اي از مشكلات بيمه‌شدگان اين منطقه مرتفع گردد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا