كارفرمايان ديگر توان اداره واحدهاي توليدي را ندارند/ طي سال 90 كارفرمايان با حذف نظام رفاهي و برخي از كالاهاي اساسي كارگران، سعي كردند بنگاه توليدي را با حداقل‌ها اداره كنند.

يك فعال كارگري اعلام كرد: به علت وضعيت بحراني واحدهاي توليدي 30 درصد از كارگران واحدهاي توليدي از ابتداي سال 91 اخراج شده‌اند.

فرامرز توفيقي از عدم تحقق هدفگذاري امسال، تحت عنوان حمايت از كار و توليد در صورت پرداخت نشدن يارانه واحدهاي توليدي خبر داد و خاطرنشان ساخت: طي سال گذشته تعداد زيادي از واحدهاي توليدي تعطيل و ورشكست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌هاي حمايتي دولت به كارفرمايان پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بخش عمده‌اي از كارگران فعال در واحدهاي توليدي اخراج شوند.

او با بيان اين كه كارفرمايان ديگر توان اداره واحدهاي توليدي را ندارند،ياد آور شد: طي سال 90 كارفرمايان با حذف نظام رفاهي و برخي از كالاهاي اساسي كارگران، سعي كردند بنگاه توليدي را با حداقل‌ها اداره كنند.

عضو كميته مزد از بلاتكلفي كارفرمايان و كارگران در سال جاري خبر داد و گفت: كارفرمايان به علت اعمال سياست‌هاي تحريم نگراني از فاز دوم اجراي قانون هدفمندي و عدم ارائه بسته هاي حمايتي در بلاتكليفي كامل به سر مي برند. در صورتي كه دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خودداري كند كارگران در سال جاري با بحران بيكاري مواجه خواهند شد.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اعمال سياست‌هاي حمايتي دولت از كارگران تصريح كرد: در حال حاضر كارگران فقط براي زنده ماندن تلاش مي كنند.

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا