به گزارش یزدفردا : دراین نشست مدیرکل ورزش وجوانان استان یزد با تقدیر از تهیه تقویم اجرائی هیات شنای استان یزد به ضرورت حمایت خاص از برنامه ها وفعالیت های هیات های ورزشی پرداخت  وخواستار فعال شدن  هیات های ورزشی درهمه شهرستانها شد
کمانه همچنین موقعیت وجایگاه شهرستان یزد دررونق فعالیت های ورزشی را یادآورشد وبرضرورت برنامه ریزی برای بهره مندی از امکانات ، فضا ونیروهای موجود درشهرستان یزد تاکید کرد
دراامه این نشست رئیس هیات شنای شهرستان یزد برنامه های  این هیات را درشهرستان یزد تشریح کرد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا