به گزارش  یزد فردا،سيستم جامع مشتركين آبفاي استان يزد با حضور مدير كل دفتر بررسيهاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آبفاي كشور و جمعي از مسئولين آبفاي اين شركت ، به سرويس مديريت گردش كار مجهز شد .

با حضور سركار خانم مهندس آذرگون ، مدير عامل و جمعي از مسئولين شركت آبفاي استان يزد سرويس مديريت گردش كار به سيستم جامع مشتركين استان يزد متصل شد .

معاون خدمات مشتركين و درآمد اين شركت گفت : در راستاي اجراي مصوبه هاي دولت مبني بر ارائه خدمات بصورت الكترونيك سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات فروش آب و فاضلاب ( سيمافا ) در بخشهاي عملياتي نمودن سيستم ، ارائه خدمات مشتركين تحت وب ، اتصال به سرويس مديريت گردش كار و به اشتراك گذاري اطلاعات و فرآيند با ساير ارگانهاي خدماتي مرتبط تسهيم شده است.

علي جعفري افزود: در مهر ماه سال89 بخش عملياتي بودن اجرا و در آبان ماه 90 ارائه نسخه تحت وب انجام و مديريت گردش كار نيز در بهمن ماه سال 1390 به سيستم فوق متصل شد که اميد داريم در آينده ي نه چندان دور نسبت به راه اندازي بخش چهارم نيز اقدام شود.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: مرحله چهارم اين سيستم نيز قابل اجرايي شدن مي باشد. 

وي اضافه كرد: با عنايت به واگذاري بخشهاي پذيرش و جوابگويي كليه فرآيندهاي مشتركين به دفاتر پيشخوان فعاليتهايي از جمله مكانيزه نمودن فرآيندها ، يكپارچه سازي سيستم - سرويس - فرآيند ، شناسايي نقاط قوت و ضعف ، بهبود و اصلاح مداوم فرآيند ، مانيتورينگ و نظارت بر درخواستها ، ايجاد تقويم سازماني و برنامه كاري به منظور برنامه ريزي بهينه و تعريف فرآيندهاي شركت جهت ايجاد يكنواختي در ارائه خدمات ، پيش از پيش اتصال سرويس فوق را به سيستم جامع ضروري مي نمود.

جعفري بيان كرد: مكانيزه نمودن مديريت مشتركين ستاد بر مشتركين نواحي كه جزء لاينفك سيستمهاي مكانيزه مشتركين مي باشد با اتصال سرويس فوق امكانپذير شد و حركت از لايه جمع آوري ، جمعبندي و ارائه اطلاعات ( سطح اول ) به لايه نظارت ، هدف و برنامه فعاليتها ( سطح چهارم ) آسانتر مي نمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا