شیادی به نام بابک- پ که با استفاده از مدیتیشن و ماساژ درمانی اقدام به سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران می کرد دستگیر شده است.

به گزارش انتخاب به نقل از مشرق ؛ وی با راه اندازی شیوه ای به اصطلاح درمانی تحت عنوان"ریکی" دو هزار مرتبط در کشور جذب کرده بود. مراکز اصلی فعالیت وی در تهران، شیراز ، ساری و گرگان بوده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا