ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان این استان برای راهنمائی مسافران وآشنائی آنان با استان دارالعباده ودارالعلم یزد ویژه نامه " مشق آفتاب " را منتشر کرد
رئیس روابط عمومی ستاد اسکان فرهنگیان یزد گفت دراین ویژه نامه علاوه بردرج پیام تبریک استانداریزد ومدیرکل آموزش وپرورش استان ، آموزش وپرورش استان معرفی شده است .
محمد رضا قانع افزود معرفی اماکن تاریخی وفرهنگی ، توصیه های لازم به مسافران نوروزی ، ارائه اطلاعات اورژانس وبیمارستانها ، معرفی اماکن رفاهی ومراکز اسکان نوروزی درشهرستانها ، مطلبی درمورد عید درقران واحادیث ومقاله ای با موضوع حجاب از دیگر مطالب این ویژه نامه است
رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان نصب 300 تابلو مسیر نما از سه مبداورودی شهر یزد به طرف ستاد اسکان مرکزی ، نصب 20 بنر خوش آمد وراهنمائی مسافران درنقاط مختلف شهر یزد ومسیر های منتهی به پایگاه پذیرش وتوزیع نقشه یزد به میهمانان نوروزی را ازدیگر اقدامات انجام شده برای مسافران نوروزی ذکرکرد .
شب گذشته 7354 نفردریزد اسکان یافتند
شب گذشته 1557 خانوار با جمعیت 7354 نفر دراستان یزد اسکان یافتند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد در شب گذشته 1557 خانوار با جمعیت 7354 نفر دراستان یزد اسکان یافتند .
رئیس روابط عمومی ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان یزدگفت از ابتدای شروع ستاد اسکان نوروزی دریزد قریب 3 هزار خانوار با جمعیتی افزون بر14 هزار نفر پذیرش واسکان یافته اند .
محمدرضا قانع افزود دربین شهرستانهای استان نیز شهرستان طبس درطریق الرضا (ع) بیشترین آمار پذیرش واسکان مسافررا به خود اختصاص داده است واز پنجشنبه ۲۵ اسفند تاکنون ۹۶۸ خانوار با جمعیت ۵۸۱۲ نفر درطبس اسکان داده شده اند.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا