تحلیل اولیاء یکی از طراحان سوال از رییس جمهور:سخنان رئیس جمهور خلاف واقع بود / موجودی حساب ذخیره ارزی صفر نیست

علی اکبر اولیا از طراحان سوال از رییس جمهور درباره پاسخ های دکتر احمدی نژاد به سوالات نمایندگان گفت: "آقای احمدی نژاد پاسخ های خود را در یک لایه عوام فریبانه مطرح کرد و کاملا مشخص بود که خلاف واقع می گوید."


وی افزود: البته به دلیل اینکه پیش بینی می شد که ایشان این طور سخن بگویند برخی از دوستان معتقد بودند نباید سوال را مطرح کنیم. اما اتفاقی که امروز در مجلس افتاد حداقل فایده اش این است که نمایندگان به فکر اصلاح آئین نامه مجلس می افتند.


اولیا در باره ادعای احمدی نژاد مبنی بر صفر بودن حساب ذخیره ارزی هم گفت: این هم یکی از حرف های نادرست و خلاف واقعی بود که آقای احمدی نژاد گفت در حالیکه موجودی صندوق ذخیره ارزی صفر نبوده است.


نماینده مردم یزد در پایان تصریح کرد: "آقای لاریجانی هم نمی خواست مسائل زیاد باز شود فقط می خواست جلسه طرح سوال برگزار و زود همه چیز جمع شود."

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا