در راستاي آبرساني به 9 شهر و بمنظور ذخيره سازي و همچنين جبران نوسانات آب ،عمليات احداث مخزن ذخيره آب پنج هزار متر مكعبي در شهر بهاباد آغاز شد كه هم اكنون عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده و تأسيسات جانبي آن باقي مانده است.
معاون مهندسي و توسعه شركت آبفاي استان يزد با اعلام اين خبر گفت: اميد است كه اين مخزن در دو ماه آينده به بهره برداري برسد.
عباسعلي فريماني خاطر نشان كرد: هم اكنون مشتركين شهر بهاباد از سه هزار متر مكعب مخزن ذخيره آب برخوردار مي باشند كه با بهره برداري از اين مخزن حجم مخازن آن به هشت هزار متر مكعب خواهد رسيد.
وي اضافه كرد :آب مشتركان شهر بهاباد در حال حاضر از چهار حلقه چاه و دو واحد آب شيرين كن موجود در بهاباد و منطقه جلگه تأمين و در اختيارآنها قرار مي گيرد.
وي بيان كرد: هم اكنون اين پروژه با پيشرفت 90 درصد مي باشد كه مراحل اجراي مخزن به اتمام رسيده و فقط تأسيسات جانبي باقي مانده است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا