بازدید از کانونهای مساجد اردکان،صدوق،طبس

بازدید از کانونهای مساجد اردکان


مسئولین دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان از کانونهای فرهنگی وهنری شهرستان اردکانم بازدید نمودند.

در این بازدید از 5کانون بازدید بعمل و مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت

***

گردهمایی کانونهای مساجد صدوق

گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان صدوق برگزار شد.

در این گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به بیان مشکلات ، کمبودها و گزارش فعالیتهای خود پرداختند.

******

بازدید از کانونهای مساجد طبس

کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طبس از مساجد روستاهای این شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا