طی نامه ای به معاون رییس جمهور انجام شد:پیشنهاد نماینده مردم یزد برای ایجاد واحد اورژانس اداری


پیشنهاد نماینده مردم یزد و صدوق برای ایجاد واحد اورژانس اداری

مهندس اولیاء نماینده مردم یزد در نامه ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خواستار ایجاد اورژانس اداری جهت رسیدگی به نارسائی های اداری گردید . در بخشی از این نامه آمده است:

با توجه به نارسائیهای سیستم اداری و بمنظور رسیدن به داد مردم!

پیشنهاد می شود واحدی به عنوان "اورژانس اداری" تشکیل گردد تا مواردی را که دستگاهها بی جهت ، کاری را معطل می کنند مورد بررسی قرارداده رسیدگی لازم را داشته باشند.

بنظر می رسد در صورت ایجاد این واحد تحولی در پاسخگویی وکارآمدی دستگاههای اجرائی بوجود خواهد آمد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا