ارشاد یزد «بزرگ» می شود!

محمد رضا شوق الشعراء

چه کسی بر صندلی مدیریت ارشاد یزد تکیه خواهد زد!؟

انصاری فر!؟ اسعدی!؟ علایی!؟ و یا ...!؟...!؟

زور یحیی زاده، از زور تابش و اولیاء بیشتر بود!؟

نمایندگان مردم استان، در انتخاب مدیر ارشاد یزد چه نقش و سهمی دارند!؟


در قحط الرجال سیاسی و فرهنگی یزد، بعد از مدتها گشتن و گشتن و نیافتن، عاقبت، سید حسین علایی، رئیس سابق نهاد کتاب خانه های یزد، که شعارهای حمایتی و تبلیغاتی او در بلندای میرچقماق و در کنار رئیس جمهور، هنوز در بسیاری از اذهان باقی مانده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد و جانشین «محمود عالیشوندی» می شود!؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا