مهندس میروکیلی طی حکمی مهندس محمدرضا عظیمی زاده که پیش از این در سمت مدیرکل دفتر فنی استانداری مشغول به خدمت بوده است را به عنوان مدیر جدید منطقه سه شهرداری یزد منصوب کرد.

خاطرنشان می شود مهندس عظیمی زاده با سابقه شغلی 10 ساله و از سال 1383 با استخدام در شهرداری در سمتهای مختلف از جمله ناظر پروژه های شهرداری یزد از قبیل میدان امام علی (ع) و بلوار کوثر و...، رئیس اداره نظارت فنی، معاون امور عمرانی و شهرسازی شهرداری فعالیت داشته است.

همچنین مهندس عظیمی زاده پیش از عهده دار شدن سمت مدیر کل دفتر فنی استانداری مدتی نیز مدیر منطقه سه شهرداری یزد بوده است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا