به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در نشستی که با حضور معاون و کارشناسان پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش و شهرستان و مناطق استان برگزار شد ، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان در این نشست به تشریح و بررسی طرح ها و برنامه های اجرا شده در حوزه پرورشی و تربیت بدنی پرداخت .
حمید رستگاری تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و مدارس ، برگزاری جشنواره استانی کانون های فرهنگی تربیتی ، تشکیل اتاق فکر دانش آموزان ، آغار مرحله دوم طرح راهیان نور دانش آموزی ، تشکیل شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی را از مهمترین برنامه های این حوزه برشمرد .
وی برنامه ریزی سالروز تاسیس امور تربیتی ، پیگیری طرح عصمت فاطمی ، بانوی ایرانی ، تهیه نشریه تربیت سیاسی ، پیگیری طرح شبکه تبلیغی مدارس و تشریح طرح های یک سخن یک سیره و رابط سلامت اجتماعی را از دیگر طرح های پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ذکر کرد .
بررسی طرح معرفت و مربیان همراه و مشاوران هم اندیش ، ارائه شاخص های فرهنگی و تربیتی گروه مشاوره تربیتی از جمله فعالیت های مربوط به همیار مشاور ، طرح توانمند سازی تحصیلی و روانی – رفتاری دانش آموزان ، تشریح نرم افزار های مشاور مدرسه و گزارش از موافقت نامه ها و شاخص های فرهنگی توسط فرهنگ فلاح رئیس امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان از دیگر عناوین این نشست بود .
همچنین معرفی طرح مدارس مروج سلامت ، طرح مبارزه با آلودگی به پریکلوز در مدارس ابتدائی استان و ارائه گزارش از چگونگی روند طرح دهانشویه ویژه مدارس ابتدائی و راهنمائی توسط گروه سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان از دیگر مباحث عنوان شده در این نشست استانی بود .
همچنیین معاونین و کارشناسان پرورشی و تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق گزارشی از طرح ها و برنامه های اجرا شده خود را ارائه کردند
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا