گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در استان یزد

سرویس عکس یزدفردا

عکاس : مجید دهقانی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یزدفردا 

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا