به نام خدا

به گزارش خبر نگار يزد فردا شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه به رياست دكتر دهستاني تشكيل جلسه داد

دكتر دهستاني محور اصلي اين نشست را برنامه ريزي براي انتخابات بيان كرد و افزود از آنجا كه برادر كاظم زاده سخن گوي حزب اعتدال و توسعه در استان به خاطر مسائل كاري به استان ديگر انتقال يافته اند برادرعباس دهقاني تفتي كه  از اعضاي شوراي مركزي حزب مي باشند به عنوان سخنگوي حزب انتخاب شده اند

دكتر دهستاني برنامه ريزي براي حضور آقايان دكتر نوبخت و دكتر حسن روحاني را براي بعد از انتخابات از برنامه هاي كاري حزب خود در آينده نزديك اعلام كرد

 در اين نشست آقاي محمد رضا نيكوكار به عنوان رييس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه در استان معرفي شد . ايشان به خبر نگار يزد فردا گفت : حزب اعتدال توسعه در اولين فرصت از بين كانديداهاي موجود در سطح استان افراد مورد نظر خود را معرفي خواهد كرد و تمامي تلاش خود را خواهد كرد تا حضورحد اكثري مردم را در انتخابات اخير شاهد باشيم

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا