به نام خدا

با سلام بر فرداييان

نمي دانم چرا و به چه علت روابط عمومي  استانداري  موفق به دعوت كردن از تمامي اصحاب رسانه براي مراسم توديع و معارفه معاون سياسي استاندار نشد ولي برايم جالب بود كه  هركس بنا به پختگي و شخصيت خود عكس العمل نشان داده و عده اي هم با رعايت ادب و بدون شانتاژ بازي و با تماسهاي تلفني تذكرو ياد آوري دوستانه اي به روابط عمومي داده و حفظ حرمت يكديگر را بر حضور در مراسمي كه قبلا يك بار خبر آنرا نوشته بودند و يك بار هم  خبر معرفي رسمي معاون سياسي از طرف استانداررا نوشته بودند ترجيح دادند. ولي آنچه در اين ميان برايم جالب بود اينكه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه نوشته آقاي محمد جعفر مصفا  در كتاب  ((نامه اي براي نديده ام  )) بيانگر آن است .در اين كتاب مولف به نديده اش در مورد دوران هفتاد سال زندگي خود كه آنرا به ميهماني تشبيه كرده اينطور مي نويسد:

((آخر اين چه ميهماني بود ؟! باور كن بد تر از ميهماني خولي بود !آخر اين چه همزيستي ،هم سفري ،هم سفرگي اي  بود؟ اين كه ميهماني نبود ، همه اش دلهره بود ،جان كندن بود ،چنگ انداختن بود و قاپيدن از يكديگربود!همه اش حسرت بود و حرمان و افسوس و دريغ بود!همه اش دويدن بود و له له ردن و محروميت بود! خدا مي داند به خاطر يك لقمه نان چه رنج ها و ستم ها و سختي ها كه بر يكديگر وارد كرديم و از ناچاري همه را تحمل كرديم !،فرزندم ، باور كن كه وضع مهماني و روابط انساني  -- درواقع نا انساني ---- ما هم سفران خيلي تيره تر ، پر آزارتر ،زشت تر و كريه تر از چيزي است كه من  دارم برايت ترسيم مي كنم . خدا مي داند كه چگونه فرصت مهماني را كوفت  يكديگر كرديم !!  از هيچ اذيت و آزاري نسبت به يكديگر فروگذار نكرديم !  تا آنجا كه دستمان ميرسيد و در توانمان بود يكديگر را چزانديم، آزار داديم ،به يكديگر مجال نداديم كه لحظه اي آب خوش از گلويمان پايين برود .......))

حال براي آنكه شما قضاوت كنيد نمونه عكس العملها را مي آورم تا شما قضاوت كنيد

 


نزد استانداري يزد، رسانه ها نامحرم هستند‏

  معاون سياسي - امنيتي استاندار يزد ، بدون حضور رسانه ها معرفي شد

 

  ‏ گروه سياسي- رضا حقيقت نژاد: مراسم معارفه عبدالرسول دوران ، معاون سياسي - امنيتي استاندار يزد، بدون حضور خبرنگاران رسانه هاي گروهي بويژه نشريات محلي برگزار شد. در اين ميان فقط خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي در يزد گويا رانت خبري داشته و يا براي آقايان محرم بوده، موفق به تهيه گزارش از مراسم شده است.‏
اين مراسم با حضور ذوالقدر ، جانشين وزير و معاون سياسي امنيتي وزارت كشور برگزار شده است. بد نيست استاندار محترم بدانند اگر سفر ذوالقدر به يزد براي روابط عمومي و ساير نهادهاي اطلاع رساني تحت مديريت ايشان اهميتي ندارد ، براي رسانه ها داراي اهميت خبري زيادي است. ‏
البته خاتم يزد با توجه به ناكارآمدي مفرط روابط عمومي استانداري يزد - كه گويا نه اختياري دارد و نه هنري قابل عرضه اي- انتظار خاصي از اين بابت نداشته ولي در چنين شرايطي كه انگار مخفي كاري ، روش مورد علاقه برخي شده و رسانه ها نامحرم تلقي شده اند، انتظار متقابل نيز بيهوده است. ‏
گفتني است استاندار يزد چندي پيش در سخناني جالب توجه از مطبوعات خواسته بود كه در سبك كار خويش بازنگري كنند. به نظر مي رسد به مصداق عبارت معروف " چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است" ، بيش از هر چيز دستگاه اطلاع رساني دولت در يزد محتاج بازنگري باشد.‏
نكته : براي پيگيري خبر ، ديروز به سايت استانداري رجوع كرديم. با اين اميد كه وقتي پاي رسانه ها از محافل مربوط بريده شده، اطلاع رساني از طريق اين سايت انجام گيرد ولي آخرين خبر مربوط به تاريخ 24/8/85 ( درباره  همايش آشنايي نرم افزارهاي متن باز كه 21 /8/85 برگزار شد)، بود.  مهم نيست. تحريريه خاتم يزد اين را نيز جلوه اي ديگر از ناكارآمدي دستگاه اطلاع رساني دولت در يزد تلقي مي كند.)

 

دفاعیه ای برای روابط عمومی استانداری یزد

برای تهیه گزارش و خبر

خبرنگاران! با کارت دعوت بجایی نمی روند!

کدامیک از خبرنگاران جراید و رسانه های شهر و استان، ساعت 15 شنبه 27 آبان، جهت تهیه خبر و گزارش، به محل برگزاری جلسه شورای اداری و مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی استانداری که با حضور ذوالقدر برگزار شد رفته و مراجعه کرده اند، و از تهیه خبر و حضور آنان در مراسم جلوگیری شده است؟!

متاسفانه مدتهاست که بنا به سیاست های غلط گذشته، و بدلیل صدور بی رویه کارت خبرنگاری ازجانب «خانه مطبوعات» و «جراید محلی» بنوعی به اعتبار «خبرنگاران» خدشه وارد شده، و خبرنویسان، تحت نام «خبرنگار»  تنها بنا بدعوت! در مراسم های مختلف شرکت کرده؛ روابط عمومی ادارات به کمک فاکس و خبرگزاری ایسنا، بار خبری استان را بدوش کشیده، و جراید و حتی سایت های خبری نیز، با کپی برداری از ایسنا و رونویسی کردن فاکس روابط عمومی ها، صفحات خود را بنوعی «سیاه» و «پر» می کنند، که این رسم غلط توهین آمیز، باید بنوعی «عوض» شده و از برود، تا خبرنگاران واقعی! بتوانند به رسالت واقعی خود عمل کرده، و با چشم و گوش خود خبر و گزارش تهیه کنند.

روز گذشته و با پیگیری هایی که سابق انجام داده بودیم، از برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی با حضور ذوالقدر در جلسه شورای اداری باخبر شدیم، اما چون منتظر حضور «ثمره هاشمی» بودیم و سوالی از «ذوالقدر» نداشتیم، در این مراسم شرکت نکرده و طبق عادت و سنت همیشگی، منتظر خبر ایسنا ماندیم، تا «تیتر پرانی» کنیم، و اما دلیل عدم حضور خبرنگار ایسنا در این مراسم، تنها به ضعف و تنبلی و عدم پی گیری او برای کسب خبر برمی گردد.

سالها پیش در زمان استانداری مهندس سفید، بعد از نوشتن مقاله ای انتقاد آمیز از شهرداری یزد، بنا بخواست و دستور یکی از دست اندرکاران شهرداری، ما را به مراسمی که در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار شده بود، غیرمحترمانه و با برخورد توهین آمیز راه ندادند، و اما ما همانجا روبروی فرهنگسرا ایستادیم، و ضمن سرک کشیدن برای کسب خبر بداخل، به هر مسئول و غیرمسئولی که به مراسم وارد می شد یا از آن خارج می گشت قضیه را گفتیم، و پس از ساعتی حتی با خواهش و تمنا مسئولین شهرداری نیز در آن مراسم شرکت نکردیم، و البته تا به امروز نیز بجایی مراجعه نکرده ایم که از ورود بدون کارت ما جلوگیری نمایند.

خبرنگارانی که از برگزاری جلسه معارفه بی خبر بوده اند، که خبرنگار نبوده اند؛ و خبرنگارانی که خبر داشته و برای تهیه خبر منتظر دعوت نامه مانده و بوده اند و مراجعه نکرده اند نیز خبرنگار نبوده اند. پس اگر جای خبرنگاران در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی خالی بوده و یا مراسم بدون حضور خبرنگاران برگزار شده، تنها دلیلش، عدم وجود «خبرنگار» در یزد می باشد، و این بزرگترین ضعف و نقصی است که دامنگیر مطبوعات و رسانه های امروز استان می باشد!

به عملکرد عاصی و روابط عمومی و دفتر ارتباطات مردمی استانداری یزد، انتقاد زیاد وارد است، اما متاسفانه اینبار این انتقاد به خود خبرنگاران برمی گردد، که برای تهیه خبر و گزارش، کوتاهی کرده و طبق عادت! منتظر خواهش و دعوت نامه مانده اند.

خبری که ازسایت ارشاد و استانداری و دیگر سازمانها و ادارات رونویسی شود، بدرد همان جراید «دولتی» کم تیراژ و کم خواننده ای می خورد، که در مراسم! بدلیل عدم دعوت شدن، حضور و  شرکت نداشتند، و اما جامعه برای رسیدن به فردای بهتر، خبرنگاران آگاه و بیدار و سمجی می خواهد، که بدون دعوت، خبر تهیه کرده و آنچه که خود می بینند و می خواهند بنویسند.

با امید به آنکه دیگر شاهد «میرزا بنویسی» خبرنگاران، و رونویسی خبر سایت های دولتی در جراید  نباشیم، و افرادی که بهردلیل، کارت «خبرنگاری» در جیب و نام «خبرنگار» بر خود گذاشته اند، زحمت کشیده و خود خبر مراسم ها را تهیه کنند.

چند روزپیش، متاسفانه صحبت های کنایه آمیز استاندار در جمع مسئولین، که از سایت استانداری یزد رونویسی شده و در سایت ایسنا منطقه کار شده بود، در سایت سراسری ایسنا نیز کار شد، درست همچون خبرهای ارشاد، که فاکس روابط عمومی ارشاد، نقش بسیاری در «حق الزحمه» گرفتن خبرنگاران خبرگزاری ها دارد!

و جالبت ترین نکته اینکه، دبیر خانه مطبوعات که در دیدار شورای مرکزی خانه مطبوعات و عجمین با صدوقی، یادشان رفته بود خبرنگاران و مدیران مسئول و سردبیران نشریات محلی را نیز دعوت کرده و با خود ببرند، امروز از عدم دعوت روابط عمومی استانداری برآشفته گشته است، و داد سردبیر روزنامه ای که خبر این دیدار را از سایت ارشاد رونویسی کرده بود نیز  بدلیل عدم دعوت به شورای اداری درآمده است. واقعا که به قول همان پادشاه معروف « همه چیزمون به همه چیزمون می آید!»

پس! باور کنیم، خبرنگارانی که برای تهیه خبر، کارت دعوت دارند، به بهشت نمی روند!

محمد رضا شوق الشعراء  28/8/85 یزد

 ‏
  

 
    
 

توسط شورای مرکزی خانه مطبوعات استان صورت گرفت///
انتقاد صریح از عملکرد استانداری در مورد عدم دعوت از ارباب جراید١٤ ساعت و ٤٢دقيقه قبل

متن کامل این نامه در ذیل می آید :

جناب اقای دکتر عاصی استاندار محترم یزد

سلام علیکم

عدم دعوت از خبرنگاران رسانه ها و بطور
خاص  مدیران جراید محلی استان یزد جهت شرکت
در جلسه شورای اداری مورح 27/8/85 که با حضور
ذوالقدر معاونت وزیر کشور و همچنین 
مراسم تودیع و معارفه معاونین جدید و سابق
سیاسی و امنینی استانداری یزد را نه تنها کم
لطفی، بلکه بی توجهی مطلق  استانداری یزد
به مطبوعات تلقی نموده و ازاینکه 
خبرنگاران اینچنین نامهربانانه به حاشیه رانده
می شوند اظهار تاسف و تاثر خود را اعلام
می داریم

با تقدیم احترام

دبیر شورای مرکزی خانه مطبوعات یزد

مسعود میرجلیلی

يزد آنلاين

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا