یزدفردا:در پي انتشار توهين‌نامه‌اي عليه خانواده آيت الله خاتمي و رييس جمهور سابق كشورمان، شخصيت هاي مختلف استان نسبت به اين مسئله واكنش نشان دادند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامي استان يزد: نقد عملكرد هر شخصيتي به صورت منطقي، آزاد اشت.

سيد محمد فقيهي، قائم مقام حزب موتلفه اسلامي استان يزد،در خصوص توهين افراد به شخصيت هاي كشور اظهار داشت: توهين به چنين شخصيت‌هايي بسيار اشتباه است.

وي افزود: نقد افراد، بايستي منطقي و در جايگاه مناسب مطرح شود و توهين با نقد تفاوت دارد، چرا كه نقد مي تواند، سازنده باشد، ولي توهين كار اشتباهي است.

وي ابراز اميدواري در آينده شاهد چنين رخدادهايي در استان و كشور نباشيم.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا