آیا می دانید :استاد پیرنیا بادگیر موجود باغ دولت آباد را طراحی و ساخته است!!!


من در اصل نائینی هستم
یزدفردا "ویژه نامه چهاردهمین سال درگذشت و نودمین سال تولد : استاد محمدکریم پیرنیا  از استادان برجستة معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی ـ اسلامی در سال 1299 هجری شمسی در شهر یزد از پدری نائینی و مادری اهل یزد و اهل علم به دنیا آمد.

مجموعة فعالیتهای پیرنیا از 1324 تا 1360 ش

باغ دولت اباد یزد

بنای دیگری که به کمک عکس با ارزشی آن را احیا کردیم « باغ دولت آباد » یزد .
 از زمان جلال الدوله به باغ و اجزای آن آسیبهای فراوانی وارد شده بود .
 ارسی های آن را کنده بودند و جای آن سه دری گذاشته بودند .
 زمانی که باغ سربازخانه بوده است لطمات دیگری به آن وارد شده بود از جمله تخریب بادگیر آن بود .
برای نمونه بادگیر باغ را از ترس اینکه فرو ریزد و ساختمان زیر آن را خراب کند، کنده و برداشته بودند.
 خوشبختانه با پیدا کردن دو عکس از زمان جلال الدوله ( پسر ظل السلطان  حاکم یزد ) توانستیم اطلاعات مفیدی به دست آوریم .
 در عکس ها جلال الدوله ، خان بزرگ یزد در وسط باغ و در دو حالت ، یکی به طرف بادگیر و یکی به طرف هشتی دیده می شود .
بر اساس این عکس ها ما بادگیر را دوباره ساختیم و ارسی ها را در جای خود گذاشتیم ، سر در را نیز احیاء نمودیم .

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا