استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی

من در اصل نائینی هستم
یزدفردا "ویژه نامه چهاردهمین سال درگذشت و نودمین سال تولد : استاد محمدکریم پیرنیا از استادان برجستة معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی ـ اسلامی در سال 1299 هجری شمسی در شهر یزد از پدری نائینی و مادری اهل یزد و اهل علم به دنیا آمد.علیرضا صادقی :اهتمام نسبت به معرفی و نشر آثار دكتر محمد كریم پیرنیا به عنوان میراث معنوی، ضرورت جدی فرهنگی و علمی می باشد.


هرگاه سخن از میراث فرهنگی می شود فقط صحبت از ساختمانهای قدیمی نمی باشد كه همانا ساختمانهای قدیمی هم نشات گرفته از اندیشه بلند انسانها خلاق و خوش ذوق می باشد.


میراث فرهنگی اندیشه بلند مردان و زنان سرزمینمان می باشد كه تبلور باورهای ماندگار آن ها خروجی های گوناگونی مثل: معماری- خط - نقاشی- صوت - موسیقی - متن و موارد دیگر می باشد و باورهای ماندگار در گذشته نمی تواند بایستد و می تواند در حال حاضر و فرداهای دیگر تكرار شود و خروجی های خود را در هر برهه از زمان تكرار نماید.


این كه در این برهه از زمان خروجی ماندگار معماری ما برای افتخار نسلها چه چیزی می باشد و تولید ماندگارمان برای امروز و فردای سرزمینمان چه چیزی است جای صحبت و بررسی جدی و كنكاش دارد.


استاد پیرنیا 14 سال است كه دیگر در كنار ما نیست ولی اندیشه آن هنوز بوی كهنگی نگرفته است و تازه گی های خود را برای آینده حفظ نموده است و ضرورت تببین این اندیشه در قالب پیدا سازی تفكرات و گفتار استاد پیرنیا و پیاده سازی 700 نواری كه امیدواریم همچنان باقی مانده باشد كار سنگین بر جای مانده و رسالت نهادهای علمی و فرهنگی كشور در حمایت از نهادهای غیر دولتی (تشكلها خود جوش) در این خصوص می باشد.


برای تشكیل بنیاد پیرنیا و تببین و معرفی اندیشه ماندگار استاد سالها اقدامی در خور نشده است و این تاخیر به درازا كشیده شده و اینك زمان بیداری نهادهای مختلف است كه نه تنها از طرح جوانان برای بزرگداشت خودجوش و مردمی حمایت در خور داشته باشند و دلیلی بر احساس تنهائی نشوند بلكه در نشر آثار استاد تلاش و حمایت خود را معطوف نماید.


تركیب بزرگداشت استاد پیرنیا و برگزاری رقابت علمی و فرهنگی نسل جوان در زمینه معماری بصورت ملی و پیگیری از سوی دانشگاه های استان و وزارت علوم بسیار نیكو می باشد كه امیدواریم شاهد انجام آن بزودی باشیم.


حذف نام برای خیابان تاسیس نشده را جدی نخواهیم گرفت مثل اینكه نبود یك زندگی نامه - معرفی و خدمات استاد پیرنیا(كمترین اقدام كم هزینه) در محل دانشكده معماری (محل دفن ایشان) را باور نخواهیم داشت.


معتقد و یادآور می شویم افق یاد استاد محمد كریم پیرنیا بیداری نهادها در پشتیبانی و حمایت از نشر آثار و افكار پدر معماری ایران و رقابت علمی سالم دانشجویان ایران در زمینه معماری با عنوان "جایزه ملی پیرنیا" می دانیم .


دو سالی كه برای بزرگداشت استاد پیرنیا از سوی جوانان این سرزمین تلاشهای خود جوش  با كمترین حمایت انجام می شود كه گزارش مختصری از فعالیتها ی صورت گرفته در جهت بزرگداشت نود امین زادروز استاد معماری ایران محمد كریم پیرنیا را در یزد فردا منتشر خواهیم کرد.

 

 

 

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا