استاد پیرنیا و راز سنگ قبر وحشی بافقی شاعر معروف یزدی !!!

من در اصل نائینی هستم
یزدفردا "ویژه نامه چهاردهمین سال درگذشت و نودمین سال تولد : استاد محمدکریم پیرنیا از استادان برجستة معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی ـ اسلامی در سال 1299 هجری شمسی در شهر یزد از پدری نائینی و مادری اهل یزد و اهل علم به دنیا آمد.

استاد پیرنیا  وقتی از خود می گوید و به خانه پدری می رسد به نکته ای اشاره می کند که نکته ای مهم است و آن هم اشاره به آرامگاه وحشی بافقی شاعر معروف یزدی است  او این چنین می نویسد :
پس از مرگ پدرم به دلیل مقروض بودن مجبور شدیم خانه را بفروشیم او در باره فروش و تغییر محل خانه پدری اینگونه می نویسد:بعدها پس از مرگ پدرم به دلیل مقروض بودن مجبور شدیم خانه را بفروشیم .
خانه جدید ما را دایی ام برایمان خرید که در کوچه شازده ها پشت اداره دارایی قرار داشت.

قبر وحشی بافقی شاعر معروف یزدی
استاد پیرنیا زمانی که درباره انتقال خانه پدری به قبر وحشی بافقی اشاره می کند ، می نویسد:
در نزدیکی قبر وحشی بافقی قرار داشت که بنایی بسیار زیبا بود و با تخریب آن اداره دارایی را ساختند .
 سنگ قبر احتمالا هنوز در همان مکان به صورتی پنهان نگهداری می شود و آقای مشروطه برای جلوگیری از نابودی ،آن را در زیر خاک نگاه داشتند.
 بنا مانند ساختمان مقبره حافظ بود منتهی ایرانی تر.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا