دیدا ر دبیر اجرائی خانه كارگر،نمایندگان تشکل های کارگری و شورا های اسلامی کاریزد

 با مهندس اولیاءنماینده و یزد و صدوق


یزدفردا: دبیر اجرائی خانه كارگر یزد و جمعی از نمایندگان تشكل ها و شوراهای اسلامی كار با مهندس اولیاءديدارکردند
به گزارش یزدفردا بنابراعلام دفتر نماینده مردم یزد و صدوق:در این دیدار كه در محل دفتر نماینده مردم یزد و صدوق انجام شد گزارشی توسط اعضای جلسه از مشكلات و مسائل كارگری واحدهای تولیدی و صنعتی استان و همچنین لزوم حذف فرانشیز ارائه گردید در ادامه این جلسه ، نماینده یزد و صدوق با تحلیل از شرایط اقتصادی كشور در خصوص مشكلات مذكور از طریق مراجع ذیربط قول پیگیری داد

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا