كاظم فرهمند امروز در گفتگو با خبرنگار یزدفردا اظهار داشت: افرادي كه در حال حاضر به دليل همكاري در اغتشاشات پس از انتخابات در حال محاكمه هستند، خود به خود عاملان اصلي تحريك و ترغيبشان به اين جريانات را معرفي مي‌كنند.
وي اظهار داشت: محاكمه اين افراد سبب مي‌‌شود كه محركان اصلي اين وقايع كه اسامي آنها امروز براي همه مردم واضح و آشكار است، به گود محاكمه كشيده شود.
وي افزود: تشخيص اصلي در زمينه اعلام ميزان جرم افرادي نظير موسوي،خاتمی  كروبي و ... با محاكم قضايي است و آنچه از سوي اين محكمه انجام شود، مورد قبول است.
فرهمند تاكيد كرد: افراد تحت محاكمه بهتر است به برخي مسائل كه سبب تحريك و ترغيب آنها شده است، اعتراف كنند زيرا به اعتقاد من دست‌اندركاران اصلي اين جريانات بايد مورد محاكمه قرار گيرند.
وي افزود: افرادي نظير موسوي و ساير همراهان وي در اغتشاشات صورت گرفته به طور قطع نقش داشته‌اند اما ميزان اينكه هر يك چه مقدار در اين زمينه نقش‌آفريني كرده‌اند، بايد به تشخيص مقامات قضايي انجام شود.
فرهمند تصريح كرد: به طور مسلم پشت اين قضايا افرادي هستند كه افراد محاكمه شونده در محاكم قضايي به آنها اشاره مي‌كنند و اميدواريم با محاكمه آنها درسي بزرگ به همه افرادي كه قصد وارد كردن خدشه به نظام را دارند، داده شود.
وي عنوان كرد: ما نيز تابع رهبري هستيم و ايشان نيز در فرمايش‌ اخير خود اعلام كردند كه هر كس در اين وقايع دست داشته و سبب شده خسارتي به افراد و اجتماع وارد شود، بايد محاكمه شود.

یزدفردا

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا