یزدفردا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت یک واحد صنفی عرضه کننده سیلندر گاز خانگی خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سید محمد مهدی مهاجریان مقدم گفت: پرونده گرانفروشی و درج نکردن قیمت برای یک واحد صنفی عرضه کننده سیلندر گاز در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: شعبه با توجه به استعلام انجام شده و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف را محرز اعلام و متهم را علاوه بر پرداخت ۷۲ میلیون ریال جزای نقدی و نصب پارچه بعنوان متخلف به مدت دو هفته بر سر در واحد صنفی محکوم کرد.

مهاجریان مقدم گفت: کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه کننده سیلندر گاز، گزارش تخلف را برای رسیدگی به ادراه کل تعزیرات حکومتی استان یزد ارسال کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا