یزدفردا: عملیات نجات و رفع انسداد راه هوایی کودک یکساله یزدی با موفقیت انجام شد.

به گزارش یزدفردا: تماس تلفنی یکی از شهروندان با تلفن امدادی ۱۱۵ از فرو بردن یک در اسپری خوشبو کننده به داخل دهان هنگام بازی توسط کودک یک ساله خبر داد.

شرح حال اولیه فرد تماس گیرنده (خانم همسایه) حاکی از انسداد نسبی راه هوایی، تروماتیزه شدن فضای دهان و کاهش سطح هوشیاری کودک به دنبال تقلای تنفسی بود.

همزمان با ارائه آموزش تلفنی توسط کارشناس تریاژ تلفنی اورژانس، نزدیک‌ترین کد امدادی به محل امدادخواهی (حوالی میدان مدرسی یزد) اعزام شد.

با سرعت عمل و مهارت کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی، اقدامات پایه حفظ حیات در داخل آمبولانس برای مددجو آغاز و با اقدام مناسب انسداد راه هوایی به صورت کامل برطرف و کودک با هوشیاری کامل تحویل اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد شد.

سهند یک ساله بعد از ساعاتی تحت نظر بودن در بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با دستور پزشک اورژانس مرخص شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا