یزدفردا: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت مشاور املاک متخلف در شهرستان مهریز خبر داد.

به گزارش یزدفردا: مهاجریان مقدم گفت: پرونده گرانفروشی بنگاه املاک به ارزش ۶۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات پرونده اتهام وارده جهت دریافت وجه اضافه بر تعرفه را محرز اعلام و متهم را علاوه بر نصب پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی به مدت چهار روز به پرداخت پنجاه و چهار میلیون ریال بعنوان جبران خسارت به شاکی و به میزان ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مهاجریان مقدم گفت: اتاق اصناف شهرستان مهریز در پی شکایت خصوصی با موضوع اتهام گرانفروشی این پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا