جلسه تنظیم بازار شهربابک به ریاست جلالی فرماندار شهربابک و با حضور پورپاریزی رییس اداره صنعت معدن و تجارت و سایر اعضای این جلسه برگزار شد.


یزدفردا "شهربابک فردا "به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهربابک، جلسه تنظیم بازار شهربابک به ریاست جلالی فرماندار شهربابک و با حضور پورپاریزی رییس اداره صنعت معدن و تجارت و سایر اعضای این جلسه برگزار شد.

قیمت فرآوری پسته در ترمینال‌های ضبط و فرآوری پسته شهرستان با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت به شرح ذیل مصوب گردید؛

۱- نرخ ضبط و فرآوری پسته در ترمینال (وزن قبل از چرخ) با میدان و جداسازی شده (خندان از دهان بسته) به طور کامل به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰۰۰ ریال

۲-نرخ ضبط و فرآوری پسته در ترمینال (وزن بعد از نم‌گیری) بدون میدان به ازای هر کیلوگرم ۶۰۰۰۰ ریال

۳-نرخ ضبط و فرآوری پسته در ترمینال (وزن بعد از نم‌گیری) با میدان به ازای هر کیلوگرم ۶۳۰۰۰ ریال

۴-نرخ ضبط و فرآوری پسته در ترمینال (وزن بعد از نم‌گیری) با میدان و جداسازی شده (خندان از دهان بسته) به طور کامل به ازای هر کیلوگرم ۶۵۰۰۰ ریال

۵- تامین کارگر و خدمات مسیر فرآوری به عهده ترمینال‌دار بوده و کشاورز در ابتدای خط، پسته را تحویل داده و در انتهای مسیر تحویل می‌گیرد.

۶- در صورت خسارت به محصول فرآوری شده ترمینال‌دار ملزم به جبران خسارت مشتری می‌باشد.

۷- نرخ مصوب فرآوری پسته باید توسط متصدی ترمینال ضبط پسته به صورت بنر و در دید و در محل فرآوری نصب شود.

فرآوری شامل مراحل پوست‌گیری، پوک گیری، گوگیری، شست و شو و نم‌گیری می‌باشد.

ضمناً مقرر گردید وزیری مدیر جهاد کشاورزی نسبت به اطلاع رسانی نرخ‌های مصوب به ترمینال‌داران در اسرع وقت جهت نصب در دید عموم اقدام نماید و همچنین همکاری لازم جهت بازرسی از ترمینال‌های ضبط پسته و فرآوری پسته در سطح شهرستان با این اداره به عمل آید.


در ضمن مصوب گردید طی گشتهای مشترک از کلیه ترمینال های ضبط پسته شهرستان بازرسیهای مستمر صورت بگیرد و با متخلفین برخورد قانونی شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا