۲۲ شهریور ماه، جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست جلالی فرماندار شهربابک و با حضور پورپاریزی رییس اداره صنعت معدن و تجارت و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

یزدفردا:به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهربابک، ۲۲ شهریور ماه، جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست جلالی فرماندار شهربابک و با حضور پورپاریزی رییس اداره صنعت معدن و تجارت و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

در این جلسه مشکلات چندین طرح صنعتی، معدنی، دامپروری و کشاورزی بررسی و مصوب شد برای رفع مشکلات پیش روی آنها پیگیری های لازم انجام شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا