یزدفردا: معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بیش از ۱۴ جلسه برای انتقال آب به استان یزد در سطح ملی برگزار شده است.

به گزارش یزدفردا: محسن منصوری در نشست شورای برنامه ریزی استان یزد، انتقال آب به استان یزد را دستورکار رئیس جمهور توصیف کرد و گفت: دولت این طرح بزرگ را با جدیت دنبال کرده و جلسات متعددی در سطح ملی برگزار می‌شود.

وی افزود: ممکن است در اجرای این طرح بزرگ، فراز و فرود وجود داشته باشد، اما مسئله در تهران به صورت روزانه دنبال می‌شود و روز گذشته جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزیران مربوط برگزار شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور از برگزاری ۱۴ جلسه برای این طرح در سطح ملی خبر داد و تصریح کرد: این طرح به عنوان تعهد یک استان نیست بلکه تعهد دولت به مردم شریف یزد به شمار آمده و استاندار یزد نیز این مساله را به صورت روزانه پیگیری می‌کند.

وی اظهار داشت که دولت سیزدهم، دولت صادق الوعدی است و تأکید رئیس جمهور نیز بر عمل به وعده‌های داده شده است.

منصوری بر اجرای مصوبات دو سفر رئیس جمهور به استان یزد تأکید کرد و ادامه داد: در سفر اول بیش از هفت هزار میلیارد مصوبه داشتیم که بیش از چهار هزار میلیارد تومان تامین اعتبار شده و این یک تحول بزرگ در زمینه عمرانی و اقتصادی استان محسوب می‌شود.

وی گفت: همه طرح‌ها به برکت ورود این منابع و تدبیر استاندار فعال شده و تعدادی از طرح‌ها به اتمام رسیده است. باید نهضت انجام طرح‌های نیمه تمام راه بیفتد و در این راستا نباید طرح جدیدی معرفی کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: دولت سیزدهم، کشور را در شرایط سختی تحویل گرفت، اما در این مدت به لطف خدا اتفاقات خوبی رقم خورده و در حوزه تجارت خارجی نیز پس از سال‌ها به تراز مثبت رسیدیم.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا