یزدفردا: رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد: ماموران پلیس، یک تالار عروسی را به علت برگزاری مراسم رقص و پایکوبی مختلط پلمب کردند.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ رضا زارع ارنانی خاطرنشان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از فعالیت غیرمجاز یک تالار عروسی در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران در یک اقدام برنامه ریزی شده پس از اخذ مجوز قضائی این سالن را که تعدادی زن و مرد نامحرم به صورت مختلط در آن به رقص و پایکوبی پرداخته بودند پلمب کردند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد افزود: پرونده ای در این زمینه تشکیل و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا