یزدفردا: معاون بهداشتی وزیر بهداشت: ارائه خدمات پایدار بهداشتی در بهاباد با افزایش نیرو در مراکز بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش یزدفردا: دکتر فرشیدی در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی بهاباد اظهار داشت: این شهرستان از لحاظ بهداشتی عالی است، ولی از لحاظ درمانی مشکلات و کمبود‌هایی وجود دارد.

وی ادامه داد: ماه گذشته تمام بخش‌ها در وضعیت آبی کرونایی بود و این نشان از کار قابل تقدیر بهداشت دارد.

دکتر فرشیدی با اشاره به این که در حوزه بهداشت مشکل چندانی نداریم، افزود: در برخی از مناطق شهرستان کمبود خانه بهداشت وجود دارد ویا نیاز به افزایش نیرو است که برای ارائه خدمات پایدار بهداشتی این دو موضوع در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان حکیم بهابادی گفت: نیاز به ارتقای سطح خدمات درمانی این بیمارستان در بازدید امروز نمایان بود.

دکتر فرشیدی با تاکید بر ارتقای خدمات اورژانس افزود: باید تلاش شود انتقال بیمار به خارج از شهرستان به حداقل برسد و این موضوع نیاز به ایجاد فرآیند افزایش بخش‌ها و خدمات را دو چندان می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در واقع این بیمارستان باید چهار رشته اصلی زنان، اطفال، داخلی و جراحی را داشته باشد، ولی متاسفانه بخشی از آن ارائه نمی‌شود پس بیمارستان کامل نیست.

دکتر فرشیدی با اشاره به حضور کامل متخصصان جراحی و زنان در این بیمارستان تصریح کرد: اگر بتوانیم راهکار‌های تامین نیروی تخصصی را فراهم کنیم آن وقت، بیمارستان مجهز و آماده خدمت است.

وی با تاکید بر حضور رادیولوژی و سونوگرافی یک یا دو روز در هفته یادآور شد: این بیمارستان به بخش‌های جانبی و پشتیبان مثل زباله سوز نیاز دارد و با حمایت ها، تا پایان سال این مشکل برطرف شود و ارائه خدمات ارتقا یابد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا