به گزارش خبرنگار یزد فردا: هیئت مدیره انجمن صنفی حسابداران و حسابرسان استان یزد در حاشیه دیدار با جمعی از پیشکسوتان حرفه حسابداری برخی از دغدغه های جامعه حسابداران یزد را مطرح و با ایشان به تبادل نظر پرداختند.

محمد جواد قاسمیان پس از ابراز خرسندی از ترمیم دیدگاهها نسبت به گذشته باتوجه به اصلاح قوانین و صدور بخشنامه ها و ارتقاء دانش مالیاتی و دادرسی، از دیدگاه همه خلافکارند مگر خلاف آن ثابت شود به دیدگاه همه مودیان درستکارند مگر خلاف آن ثابت شود نزدیک شده ایم اما با مطلوب فاصله داریم .

وی افزود یکی از دغدغه های مهم همکاران نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی که محل دادخواهی می باشد، است لیکن متاسفانه شرایط شکلی مندرج در قانون رعایت نمی گردد. 

اگر قانونگذار اعضای هیئت را سه نفر مشخص کرده نباید بدون حضور اعضا جلسه تشکیل گردد.

همچنین رسیدگی در جلسات نباید صرفاً بصورت تبادل لوایح برگزار و امکان دفاع حضوری از مودی سلب گردد که در یزد بجهت احترام و نجابت یزدیها ایرادات شکلی مطرح نمی گردد که خود شائبه ای از تضییع حقوق ایشان را رقم می زند.

رئیس هیئت مدیره انجمن با اشاره به اصلاح بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و جایگزین نمودن عبارت قضات اعم از بازنشسته یا شاغل به قضات بازنشسته بعنوان عضو هیئت حل اختلاف، عنوان نمود، هدف قانونگذار از این اصلاح ، مطالعه و کسب علم و آگاهی قاضی برای تصمیمی شایسته بوده که قضات شاغل بجهت مشغله کاری وقت کافی نداشته و متاسفانه در یزد این مورد مغفول مانده و قضات شاغل در دادگستری همچنان در هیات های مذکور حضور داشته و بعضاً از اطلاعات و تسلط کافی  بر قوانین ، بخشنامه ها و آئئین نامه های مالیاتی برخوردار نبوده و همواره دغدغه همکاران است که با توجه به نقش اساسی سازمان در اداره جلسات بنفع سازمان رآی صادر شده و خدایی نکرده حقی ضایع نگردد.

محمد جواد قاسمیان در پایان نشست با مصاحبه ای اختصاصی ازهمکاران خود بعنوان وکلای مالیاتی درخواست نمود در جلسات حل اختلاف حتما حضور داشته و با تسلط بر دانش حرفه ای ضمن دفاع از حقوق مودی، قاضی یا حقوقدان را به چالش کشیده تا بدون مطالعه و تسلط کافی اقدام به صدور رای ننماید.

وی از تشکیل کمیسیون معاضدت مالیاتی توسط انجمن صنفی حسابداران و حسابرسان استان یزد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت تلاشمان بر اینست که به شایستگی برای مردم و منطقه در کنار دولت مثمر ثمر باشیم انشالله.

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا