یزدفردا: مرکز رشد و نوآوری امروز در دانشگاه آزاد بهاباد افتتاح شد.

به گزارش یزدفردا: رئیس دانشگاه آزاد یزد صبح یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: اساس رشد و توسعه هر کشوری تحقیق وپیشرفت است و تحقیق به تولید ، اشتغال و پیشرفت کشور می انجامد و آنچه امروز از طرف دشمن مورد هجوم قرارگرفته، دستاوردهای نظام اسلامی است که باید به خوبی تبیین شود.

محمدرضا دهقانی اشکذری عنوان کرد: مراکز رشد با ارائه امکانات، شرایط و فضا از شرکت ها و ایده ها حمایت می کند.

وی مراکز رشد را پیونده دهنده علم وصنعت دانست و گفت: این مراکز به ظهور ،توسعه وگسترش فناوری کمک می کنند.

دهقانی اشکذری قابلیت های شهرستان بهاباد را بالا دانست و گفت :این قابلیت ها باید با فناوری و تکنولوژی همراه شود تا بتواند رونق و پویایی رابه این شهرستان هدیه کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بیان اینکه حمایت از افراد خلاق و صاحبان ایده و ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد بومی و منطقه‌ای یکی از برنامه‌های اصلی مرکز رشد شرکت های فن آور واحد یزد است افزود: مراکز رشد و پارک های علم و فناوری پیش زمینه ایجاد توسعه هستند و توجه به آنها سرمایه گذاری برای آینده است.

در این مراسم هنگامه دهقانی به عنوان مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد شهرستان بهاباد معرفی شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا