خانه بهداشت های کارگری شرکت های کاشی آبنوس ابرکوه، لبنیات یاس کویر (شیکا) و شرکت داریو لبن با حضور فلاحتی گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: محمدرضا فلاحتی در سفر یک روزه خود به شهرستان ابرکوه سه خانه بهداشت کارگری را افتتاح کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تاکید بر اینکه نیروی کار بالاترین سرمایه هر واحد تولیدی است افزود: سلامت جسمی و روحی کارگران شریف در واحدهای تولیدی باید مورد توجه قرار گرفته و مسئولین خانه های بهداشت کارگری با رصدهایی که انجام می دهند و تشکیل پرونده، سلامت کارگران از لحاظ جسمی و روحی را ثبت و ضبط و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی تامین‌ سلامت‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روانی‌ کارگران‌ در هر شغلی‌ که‌ باشند و ارتقاء سطح‌ آن را از اهداف تشکیل خانه های بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: پیشگیری‌ از حوادث‌ و بیماری‌های‌ ناشی‌ از کار و حفاظت‌ کارگران‌ از خطراتی‌ که‌ سلامتی‌ آنان‌ را تهدید می‌نمایند و همچنین بکار گماردن‌ کارگران‌ به مشاغلی که‌ متناسب‌ با استعداد جسمی‌ و روانی‌ آنان‌ باشد و به‌ عبارت‌ دیگر تطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌ انتظاراتی است که مسئول خانه بهداشت کارگری باید مدنظر قرار دهد.
این مقام مسئول استانی تصریح کرد: تأمین بخشی از سلامت جامعه کارگری و پایش مستمر تندرستی نیروی کار به عنوان قشر مولد بازار کار از طریق واحدهای ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و کارخانجات و همچنین خانه‌های بهداشت کارگری سیاست‌گذاری و دنبال می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه کار و تولید و نیروی کار در راستای ارتقاء سلامت جامعه کارگری و کارفرمایی و به دنبال افزایش بهره‌وری تولید از طریق نیروی کار سالم، سیاست‌گذاری و تعیین اهداف مرتبط با توسعه سلامت کارگران را از طریق خانه‌های بهداشت کارگری دنبال می‌کند.
وی تعامل و مشارکت جامعه کارفرمایی در راه‌اندازی و توسعه خانه‌های بهداشت کارگری را ضروری برشمرد و گفت: تضمین استمرار سلامت نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها و کارخانجات، حفظ شرایط استاندارد سلامت نیروی کار جهت بهبود کمیت و کیفیت کار در راستای ارتقاء بهره‌وری تولید از نتایج توجه به تشکیل خانه های بهداشت کارگری است.
گفتنی است خانه بهداشت کارگری در واحد بهداشت و ایمنی کارگاه‌های ۵۰ تا ۴۹۹ نفر تشکیل می دهد که در استان یزد قریب به 200 خانه بهداشت کارگری سلامت کارگران را رصد می کنند. استان یزد در رتبه هفتم کشوری از لحاظ تعداد تشکیل خانه های بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی را داراست.
 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا