به گزارش یزدفردا: طبق اخبار واصله مسعود نوریان از عضویت شورا استعفا داده است !!

با توجه به اتفاقات اخیر ناتوانی شهردار و از همه مهم‌تر بی‌تجربگی شورا و کم‌تجربگی ریاست شورا پس از انتخاب چندین شهردار و درگیر حزب و جناح شدن و دودستگی در شورا کار به جایی رسید که دستور استیضاح شهردار فعلی روز گذشته در صحن شورا با بیش از ۲۰ سوال که همچنان منتظر رسانه ای شدن سوالات هستیم از سوی ۴ تن از اعضا مطرح شود

 و اما چرا نوریان که ریاست سال دوم خود را با هر دلیل یا دلایل پشت پرده ای به یدک میکشد باید برای ماندگاری شهردار که نه نظر اکثر شورا ، نه کارمندان شهرداری ، نه کارگران و نه مردم همراه دارد اینچنین گروکشی کند !!!!

دوست عزیز شهر و مردم و بیت‌المال را نمیشود وارد بازی شما کرد
ببینید این مدت شهر چه پیشرفتی داشته با وجود بودجه که بهانه ای هم در آن نیست 

کمی تفکر ، کمی تعقل ؛ هم مردم را در نظر بگیرید

حداقل در این شهر میخواهید زندگی کنید

شورا را با محل نمایش و شوآف بازی اشتباه نگیرید

با یک عذرخواهی از مردم بنشینید و با فکر و شعور یک گزینه مناسب و شهرداری چی که تعامل با همه داشته باشد را انتخاب کنید

باز هم میگم

ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است

بله جانم تازه

تقابل را با تعامل تعویض کنید و تمام

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا