یزدفردا: ثبت نام از نامزدهای ریاست هیات انجمن های ورزش های رزمی استان یزد آغاز شد.

به گزارش یزدفردا: به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب1400/9/10 مجمع انتخابات هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان یزد به منظور انتخاب رئیس هیئت به همراه اعضای هیئت رئیسه ( نایب رئیس، خزانه دار، خبره ورزشی و دو نفر عضو) استان یزد برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست هیئت، دعوت می گردد ضمن مطالعه دقیق آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب 1400/9/10 برای ثبت نام و اعلام فهرست پیشنهادی اعضای هیئت رئیسه و ارائه مدارک مورد نیاز از روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/8/11 به مدت هفت روز کاری، در ساعات اداری، به اداره کل ورزش و جوانان استان یزد مراجعه نمایند.
شرایط عمومی احراز پست رئیس هیئت استان
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
سابقه مدیریت اجرایی حداقل 5 سال (طبق دستور العمل)
دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت
فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.
مدارک مورد نیاز:
  1. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  2. دو قطعه عکس پرسنلی جدید
  3. اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
  4. تکمیل فرمهای ثبت نام با توجه به نوع اعلام آمادگی داوطلب
  5. ارئه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
  6. اعلام کتبی اسامی داوطلبان پست های هیئت رئیسه و ارائه مدارک و تکمیل فرم استعلام اعضای پیشنهادی هیئت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیئت استان در زمان ثبت نام
  7. ارائه مدارک و مستندات مدیریتی مورد نیاز (طبق دستورالعمل)
  8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
تبصره: حضور دواطلب ریاست هیئت یا وکیلی قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی می باشد.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا