یزدفردا: فرماندار اردکان با تأکید بر نقش محوری برنامه‌ریزی در امور توسعه‌ شهرستان اردکان، استخراج آمار دقیق و منظم وقایع را رکن مهمی در اثرگذاری و دقت در برنامه‌ریزی‌ها دانست.

به گزارش یزدفردا: حسین سبزواری، صبح دوشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی اردکان، خواستار توجه جدی به این امر از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

وی با بیان اینکه برای انجام تمامی امور، نیاز به یک هدف مشخص است و هر هدفی نیاز به یک چشم انداز و سیاستگذاری دارد، افزود: برای ارائه چشم انداز عملگرا و مناسب، نیازمند به آمار دقیق هستیم که بتوان برنامه منظمی تدوین کرد .

فرماندار اردکان با تاکید بر اینکه جلسه ثبت وقایع حیاتی از جلسات مهم شهرستان است زیرا در ابعاد مختلف تصمیم گیری (سیاسی، امنیتی و فرهنگی، خدمات شهری) اگر مدیران آمار و اطلاع تحلیلی در اختیار داشته باشد، به طور قطع خدماتی که به مردم ارائه خواهند داد، خدمات بهینه و منطبق با واقعیت خواهد بود.

سبزواری با تاکید بر اینکه ثبت وقایع حیاتی عامل رشد و شکوفایی هر کشور است و ثبت به موقع از عوامل بسیار مهم توسعه و برنامه ریزی درهر جامعه محسوب می شود، افزود: باید برای ثبت وقایع حیاتی ضمن فرهنگ سازی واطلاع رسانی صحیح، ضرورت این امر برای عموم مردم تبیین شود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل و همکاری با اداره ثبت احوال در چهارچوب مناسب و هدفمند در این زمینه برنامه ریزی کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا