یزدفردا: رئیس حوزه قضایی عقدا گفت:‌ مجازات جریمه نقدی یک مجرم، تعلیق و مجرم محکوم به تهیه بسته لوازم التحریر و اهدا به فرزندان محصل کارگران یک شرکت تولیدی شد.

به گزارش یزدفردا: محمدحسین دهقان طزرجانی اظهار داشت: عدم نظارت نسبت به وظایف مدیریتی توسط مدیرعامل یک شرکت تولیدی موجبات صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حوادث کار را به وجود آورده بود که نظر به حسن سابقه و رفتار متهم، اقرار و همکاری با دادگاه و اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب بزه و وجود جهات تعلیق، این فرد به جای جریمه نقدی محکوم به خرید لوازم التحریر برای فرزندان محصل کارگران شاغل در این شرکت شد.

وی بیان کرد: استفاده از چنین احکامی ضمن دارا بودن اثرات اصلاحی و تربیتی در رفتار و کردار مجرم، یک کار خیر نیز محسوب می شود و با شروع سال تحصیلی جدید فرزندان کارگران کمتر برخوردار را از نعمت لوازم التحریر برخوردار می کند.

این مقام قضایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی در پرونده های مختلف و جرایم کم اهمیت و خرد در قالب تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات می تواند نقش اثر گذاری در اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقع جرم داشته باشد.

وی در رابطه با سیاست های دستگاه قضایی مبنی بر مجازات های جایگزین، هدف اصلی این نوع مجازات ها را علاوه برخدمات عمومی رایگان، اصلاح و بازپروری مجرمان دانست.

این حکم با حضور محمدحسین دهقان طزرجانی در محل شرکت تولیدی اجرا و بسته های لوازم التحریر بین کارگران کارخانه توزیع شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا