یزدفردا: کارگروه آرد و نان شهرستان یزد با حضور اعضا و به ریاست فرماندار در سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.

به گزارش یزدفردا: مشکلات مرتبط با نان شهرستان یزد با تمرکز به رفع دغدغه‌های مردم در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار یزد درباره مصوبات این کارگروه گفت: جهاد کشاورزی موظف شد لیست نانوایی‌های با تخلف مکرر را در جلسه بعدی کارگروه برای اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف ارائه کند.

محمدرضا مدرسی افزود: با توجه به ابراز ناراحتی مردم از تشکیل صف‌های بعضاً طولانی به دلیل طلب تعداد زیاد نان توسط برخی شهروندان مقرر شد به هر شخص با توجه به نوع نان، تعداد معینی نان داده شود و در صورت نیاز بیشتر، متقاضی باید مجددا در صف قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تخصیص آرد فوق العاده پس از معرفی اتحادیه به فرمانداری یزد برای بررسی و تایید و با نظارت اداره کل بازرسی استانداری انجام پذیرفته و برای تخصیص به اداره غله جهت اجرا معرفی شدند.

فرماندار یزد ادامه داد: عرضه نان در ساعات پخت نانوایی صرفا به مراجعان و مصارف خانگی شهروندان صورت گیرد. کنار گذاشتن نان و پخت برای ادارات، رستوران‌ها و سایر مصرف کنندگان عمده در این ساعات ممنوع شد و باید خارج از ساعت پخت رسمی نان هر نانوایی انجام پذیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا