زلزله ای به بزرگی ۵.۱ریشتر در عمق ۸کیلو متری زمین عشق آباد طبس را لرزاند ،این زمین لرزه و پس لرزه ها در منطقه خالی از سکنه روستاهای پاشنو،شیر، ده و خیرآباد رخ داده است که خالی از سکنه هستند و خسارت چندانی نداشته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا