مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه بخش های اقتصادی استان اعم از بانک ها، بیمه ها و کمگ در امر توسعه و رشد اقتصادی استان نقش آفرین هستند بر اطلاع رسانی فعالیت های و عملکرد بخش های اقتصادی استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای استانی وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت  افزود: اقدامات خوبی در بخش های اقتصادی انجام می شود که می طلبد توجه بیشتری به بحث اطلاع رسانی آن صورت گیرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه های اقتصادی با کمک و حمایت سیستم بانکی اجرا می شود، صنعت بیمه نیز مدیریت ریسک پروژه ها را بر عهده می گیرد و عرصه صادرات و واردات آن در چارچوب سیاست های وزارت اقتصاد انجام می شود؛ اما نام این مجموعه ها در اطلاع رسانی کمرنگ است.

وی بر هم افزایی و تعامل بیشتر مجموعه های استانی وزارت اقتصاد تاکید کرد و یاد آور شد: باید با استفاده از این همکاری ها، ظرفیت های خانواده اقتصادی را بیان کنیم.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای استانی وزارت اقتصادهم در این نشست با گرامی داشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: انجام فعالیت های مشترک از برنامه های این شورا در هفته دولت امسال است.

احمد جعفری برگزاری نشست خبری ، برگزاری میزگرد رسانه ای و اطلاع رسانی عملکرد دولت در فضای مجازی را از مهمترین اقدامات مشترک روابط عمومی های دستگاههای استانی وزارت اقتصاد عنوان کرد.

مدیران دستگاههای استانی وزارت اقتصاد هم در این نشست دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص برنامه های هفته دولت بیان کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا