یزدفردا: نماینده ولی فقیه در استان یزد: مشکلات موجود در سیستم آموزش و پرورش سبب بروز مدیریت در کشور شده است.

به گزارش یزدفرداآیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سبک آموزشی کشور را دچار مشکل خواند و گفت: در آموزش کشور سه اصل تدین، تفکر و تعقل را جمع کردند و نگذاشتند وارد مدیریت شود به همین دلیل مدیریت کشور به مشکل برخورده است.

وی افزود: غربی‌ها به دنبال این هستند که فرزندان این کشور الگوی مشخصی نداشته باشند و وقتی الگو نداشته باشد خدا هم ندارند.

امام جمعه یزد اظهار داشت: تفکر، اصل مهمی است که در کشور ما وجود ندارد و دانش‌آموز بعد از ۱۲ سال تحصیل بیکار می‌ماند، چون فقط حفظیات را وارد آموزش کرده‌اند. البته حتی اساتید ما هم تنها به تدریس اکتفا کردند و به سمت اختراع چیز‌های جدید نرفتند.

وی ادامه داد: برخی از مدیران کشور ما نیز فکر نمی‌کنند و اگر قبل از جلسه یک ساعت فکر و تدبیر کنند بسیار خوب است و نتایج بهتری می‌گیرند.

ناصری بر لزوم تولید علم و اختراع چیز‌های جدید تأکید کرد و گفت: یک گروه از افراد کارکرده و فکر کرده وارد کارخانه‌ها شوند و سیستم کارخانه‌ها را به خود کفایی برسانند و بر این اساس خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

نماینده، ولی فقیه در استان یزد تصریح کرد: اصل مهم دیگر موضوع تعقل است که خوبی را از بدی و دوست را از دشمن تشخیص می‌دهد، اما این اصل نیز در سیستم آموزشی کشور ما مغفول مانده است.

وی خواستار تغییر سیستم آموزش و پرورش و ورود این سه اصل به این سیستم شد و افزود: در سیستم آموزش کشور نگذاشتند تعقل فرزندان ما رشد کند و قدرت تحلیل ندارند و تشخیص نمی‌دهند این موضوع را در ابتدای انقلاب در بین عده‌ای بود.

ناصری با تاکید براهمیت دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: این دانشگاه سالانه چندین هزار ورودی دارد و از دیپلم وارد اینجا شده و این افراد در آینده زندگی فرزندان در دست آن‌ها خواهد بود. پس باید برای آن‌ها برنامه داشته باشیم که اگر این اتفاق رخ ندهد نسل بعدی کشور نیز همین مشکل را خواهیم داشت.

امام جمعه یزد با بیان اینکه باید یک فرد مرجع و عامل در رأس دانشگاه فرهنگیان باشد، تأکید کرد: از معاونت علمی رئیس‌جمهور می‌خواهیم که تلاش کنند این دغدغه و تغییر دانشگاه فرهنگیان و سیستم آموزش و پرورش در بین مدیران ایجاد شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا