به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:جمعی از کوهنوردان  خانم و آقا طبسی به قله آرارات ، بام ترکیه صعود کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا