یزدفردا: شهرستان میبد از وضعیت نارنجی خارج و قرمز شد.

به گزارش یزدفرداروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد: در نقشه کرونایی جدید استان، شهرستان میبد از وضعیت نارنجی کرونایی خارج و قرمز شد.

شهرستان بافق نیز از وضعیت زرد کرونایی خارج و در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

هم اکنون شهرستان های بهاباد، مروست، خاتم و میبد در وضعیت قرمز کرونایی و شهرستان های یزد، اردکان، مهریز، تفت، ابرکوه و بافق در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد و شهرستان اشکذر نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا