رفع نقطه حادثه خیز تقاطع کریت محور دیهوک
با مشارکت شورای اسلامی روستای کریت و پلیس راه و راهداری و حمل و نقل شهرستان و اداره برق شهرستان بدون اعتبار ملی ساخت سکوی استراحت و تامین روشنایی و احداث پارکینگ فرماندهی پلیس راه طبس یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا