به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:عراقی رئیس شورای طبس شد.
پیش از این راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس بود که سکان را به عراقی سپرد و حالا بعنوان نائب رئیس خدمت خواهد کرد. بر اساس انتخابات داخلی ششمین دوره شورای شهر طبس در سال دوم رسول عراقی رئیس،و محمد جواد راستینه نائب رئیس و سید مجتبی حقانی بعنوان منشی انتخاب شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا