مدیر جهاد کشاورزی بهاباد با بیان اینکه در پی بروز سیل و بارندگی تابستانی طی روزهای اخیر بالغ بر 12میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی این شهرستان وارد شد، گفت: بیشترین خسارت بخش کشاورزی در این شهرستان در بخش مرکزی روستای احمد آباد وروستاهای بخش آسفیچ بوده است.

علی اکبررحمتیان درخصوص خسارات وارده به بخش کشاورزی اظهارداشت: به دنبال وقوع سیلاب، ارزیابی خسارت مالی وارد شده به تاسیسات و محصولات کشاورزی و دامپروی با حضور کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد در مناطق مختلف از همان ساعات اولیه آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد بیان کرد: سیل به محصولات زراعی و باغی، دام ، جاده‌های بین مزارع، چاه‌های کشاورزی، قنات‌ها، کانال‌های انتقال آب، سیستم های آبیاری نوین خسارت وارده کرده است.

رحمتیان از کشاورزان ودامداران عزیز درروستاها وبخشها خواست تا اگرکسی از سیل خسارت دیده مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد اطلاع دهد تا ضمن بازدید از محل خسارت سیل اقدامات بعدی صورت پذیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد به همراه کارشناسان واحد های تخصصی مدیریت از مناطق سیل زده وبرآورد خسارت سیل بازدید کردند .

انتهای پیام/


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا