به دعوت نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان که روز ۵شنبه ۲۳تیر ماه در سالن کوثر استانداری برگزار شد، مدیرعامل اندیشکده صفای یزد بهمراه تنی چند از اعضای اندیشکده حضور یافتند و تازه ترین یافته های علمی و کار پژوهشی مبتنی بر دیدگاههای صاحب‌نظران حوزه اقتصادی مردم محور را ارائه کردند.

مدیرعامل اندیشکده صفا:
به منظور تحقق اقتصاد مردم محور، تشکیل هیات امنای توسعه اقتصادی را در استان یزد پیشنهاد میکنیم.

استاندار یزد:
تصمیم استان بر این است که معادن بزرگ را از این پس به تشکل های اقتصادی مردم نهاد واگذار کند.

🔹به دعوت نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان که روز ۵شنبه ۲۳تیر ماه در سالن کوثر استانداری برگزار شد، مدیرعامل اندیشکده صفای یزد بهمراه تنی چند از اعضای اندیشکده حضور یافتند و تازه ترین یافته های علمی و کار پژوهشی مبتنی بر دیدگاههای صاحب‌نظران حوزه اقتصادی مردم محور را ارائه کردند.

🔸آقای بلندیان با تعریف دقیق از مردم محوری در اقتصاد و مولفه های بارز آن، اقتصاد مردم محور را رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: تامین شرایط مساعد و فعال سازی کلیه امکانات، منابع و سرمایه‌های انسانی و علمی برای توسعه کارآفرینی و مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر نقش بنیادین مردم در پایداری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد، آنان را حامیان اصلی روند سازندگی در کشور توصیف کرد و توانایی، نوعدوستی، احساس تعلق و اهلیت اجتماعی را لازمه جلب مشارکت های مردمی دانست.
مدیرعامل اندیشکده صفا سیاست‌زدگی و دخالت های دولتی ، و بی ثباتی در تصمیم گیری های کلان این حوزه را آفت های مهم اقتصاد خواند .
ایشان اضافه کرد:
ویژگی های ارزشمند مردمی در استان یزد چون کاردرستی و درستکاری ، امانتداری، تلاش و پشتکار، صداقت، قناعت و بهره‌وری اقتصادی، از جمله مولفه های اصلی توسعه اقتصاد مردم محور است که زمینه ساز گسترش مبانی و استراتژی های توسعه پایدار به شمار می آید که در تاریخ و پیشنه اقتصاد یزدی ها مصادیق فراوانی برای آن قابل ذکر است.
ایشان با بیان ۱۲ مولفه اصلی برای اقتصاد مردم محور ، و ذکر شرایط لازم برای حضور مردم در مشارکت های اقتصادی ، خواهان ساده سازی قوانین، تمرکز بر اجرایی سازی اسناد بالادستی و کاهش سطح مداخلات نهادهای شبه دولتی در همه ابعاد شد و دو پیشنهاد مشخص در زمینه‌های فرهنگ سازی و اهلیت بخشی کاملتر جامعه در حوزه اقتصاد و تشکیل هیئت امنای اقتصادی در استان را ارائه کرد
در ادامه ، ایشان با دو پیشنهاد اصلی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مردم محوری افزود:
اولین پیشنهاد ما تحول فکری و رونق تفکر اقتصاد مردم محوری در استان است که همت تمام اصحاب فرهنگ و رسانه و متولیان امر آموزش و نیز مدیریت شهری را میطلبد.
دومین پیشنهاد: تشکیل هیات امنای اقتصادی برای راهبری و هدایت اقتصاد توسعه پایدار استان با مشارکت مردمی است.
🔸در این نشست استاندار یزد که به دلیل بیماری به صورت ارتباط مجازی سخن می گفت، با اشاره به اهمیت تشکلهای مردم نهاد اظهار داشت: تصمیم استان بر این است که معادن بزرگ را از این پس به تشکل های اقتصادی مردم نهاد واگذار کند.
دکتر مهران فاطمی خطاب به شرکت کنندگان در نشست راهبری اقتصاد مقاومتی، در تشریح اهمیت برداشت صحیح از ذخایر معدنی استان، عزم جدی استان برای اصلاح راهکارهای بهره برداری از معادن بزرگ و واگذاری آنها به عموم مردم را یادآور شد و تشکیل شرکت های فراگیر را راه حل برون رفت از وضع فعلی دانست.
به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، استاندار یزد دانش بنیان شدن روند تولید در استان را یکی از مبانی مردمی کردن اقتصاد توصیف کرد و خواستار گسترش و دقت نظر در نقش هدایتی،حمایتی و نظارتی دستگاه‌های دولتی بر اقتصاد استان شد.
وی با اشاره به سابقه درخشان مردم استان یزد در تصدی امور اقتصادی، ضرورت اتخاذ شیوه های نوین در این عرصه و جلب اعتماد روزافزون مردم به اقتصاد مردم محور و هدایت سرمایه های سرگردان را خاطرنشان کرد.
دکتر فاطمی با تشکر از فعالیت اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد(صفا) در استان یزد، توسعه آموزش های نوین اقتصادی و انجام فعالیت های گسترده تر در حوزه اقتصاد مقاومتی در قالب طرح های پژوهشی را ضروری دانست.
🔹 دکتر جوکار نماینده مردم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با تقدیر از فعالیت های انجام شده در حوزه اقتصاد مردم محور، مبانی این شیوه اقتصادی را الگویی ارزشمند برای کشور توصیف کرد و گفت: اقدامات انجام یافته در این راستا می‌تواند در ساختارهای پژوهشی تدوین و در اختیار متولیان امور اقتصادی کشور قرار گیرد.
رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط خواستار آسیب‌شناسی و رفع نقایص پیشنهادهای اجرایی اندیشکده صفا و ارسال آن ها برای استفاده در تدوین سیاست های کلان اقتصاد کشور شد.
🔸در ادامه چند تن از کارشناسان حاضر در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان به تشریح اهداف اقتصاد مردم محور و شیوه های ترویج و توسعه آن پرداختند و آمادگی خود را برای مشارکت در تحقق این اهداف ابراز داشتند.


  • نویسنده : سعسده آسایش
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا